چله نشین
 
نويسندگان
پيوندهای روزانه

جانا...!

مرد روزهای گذشته ی نه چندان دورم...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٦/٢٤ ] [ ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

نمی شد که تا ابد


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٤/٢۸ ] [ ٦:٤۸ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

در من کسی هست که می نویسد...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/٤/٥ ] [ ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٥/٢/۱٢ ] [ ٧:٠٤ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

لبخند نمی زنی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۱/٢۳ ] [ ٦:٤٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

تب کرده تمام دنیا...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٥/۱/۱٧ ] [ ٧:٢۳ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

در شب های خوشبختی تو، سهم من تنهایی است...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/۱٧ ] [ ٥:٥٧ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

نگران چیزی نیستم!


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱۱/۳ ] [ ۸:٢٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

نمی دانی... تو نمی دانی!


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

من را از هر طرف که ببینی،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ ] [ ٢:۱۸ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

پیاده روی می کنی زندگیم را،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢۱ ] [ ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

فلوت می زند ته دلم کسی


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٩ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

من به خیالی که خام است


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٥ ] [ ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

غلط کرده باران


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/٢ ] [ ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

امشب شب یلداست...

امشب یک سال دیگر از جوانیم گذشت....


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۱٠/۱ ] [ ٥:٠٧ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

دور خودم چرخیده ام عمریست....


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٢٧ ] [ ۸:٥۳ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

من نمی دانم این همه باید و نباید را


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٢٦ ] [ ٤:٠٤ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

حسرت، چیزی نیست که به دلم مانده باشد...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٢٥ ] [ ٧:۳٠ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

نوافن،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٢۱ ] [ ٦:۱۱ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

دیوانه می شوند آخر این خیابان ها،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٢٠ ] [ ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

تکه های خاکستری دلم،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱٩ ] [ ٤:٤۸ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

زن ها نمی روند،

تنها از هر آنچه که هست،

 دست می کشند!!!


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱۸ ] [ ٥:٢۸ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

دلت را کسی اگر با خود ببرد،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱٦ ] [ ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

این روزها همه اش در من برف می بارد،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱٥ ] [ ٢:۱٢ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

امشب از آن شب هایی است که دل می گیرد،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱٤ ] [ ٧:٥٧ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

عشق،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱۳ ] [ ۳:٤٦ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

این عدالت نیست،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱٠ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

راه افتاده ام کوی به کوی،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۸ ] [ ٩:٤٤ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

وجدانت آرام

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٧ ] [ ٧:٠٢ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

کهکشان وسعت دیرینه اش را

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٦ ] [ ۳:۱۸ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

مهره ماری که بر گردن آویخته ای

اصل است لابد

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/٤ ] [ ۸:۱٤ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

من کفر نمی گویم،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۳ ] [ ٩:٥٧ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

عادت کرده ام،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۳ ] [ ٦:٤۱ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

از آن روز که مرغت یک پا داشت


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٩/۱ ] [ ٤:۱۳ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

من بال هایم را به باد زمان دادم،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٩ ] [ ٥:٤٠ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

از عرش به فرش افتادن حقیقت دارد...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٧ ] [ ٩:٢٠ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

سلانه می روم و بی خیال...

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٥ ] [ ۸:۱٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

چشم می بندم


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٢ ] [ ٤:٤۳ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

بی تو هیچ چیز عجیب نیست،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢۱ ] [ ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

شکوه ات،

اپرا های موتزارت را از گنجینه های تاریخ بیرون می کشد،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢٠ ] [ ٩:٥۸ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

رویاهایم را به بازی گرفته ای؟

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٩ ] [ ٦:۱٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

چطور بگویم که بفهمی؟

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٧ ] [ ٦:٢٥ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

قوانین عقربه های ساعت،

به قاعده ی بازی تو بستگی دارد!

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٦ ] [ ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

تو نه سر می سپاری، نه دل!

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱٤ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

رنگ ها بی کم و کاست اند

کلمات کم می آورند

کاش می شد

مثل نقاش های دیوانه

سطلی کلمه بر شعر بپاشانم بی فکر

راستی می دانستی احساسم اگر بی پرده خودش باشد،

هیچ کس نمی شناسدم دیگر؟!!!

نه مادرم،

نه خدا

 و نه تو!!!

دلم می سوزد برای زکریای رازی

که تو را ندیده مرد!

تمام درخت های انگور جهان

از چشم های تو آب می خورند!!!

 

 

 

[ ۱۳٩٤/۸/۱٤ ] [ ۱٢:٢٢ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

دست ها راست تر می گویند تا چشم ها!!!!


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱۳ ] [ ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

وقتی زمان،

وقتی جهان،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱۱ ] [ ٧:۳٢ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

با طنابی که در پوسیدگی،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/۱۱ ] [ ٧:۱۱ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

پشت چشمانش شبنم یخ بسته می فروشد


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٩ ] [ ٦:٤٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

از عهده ات خارجم انگار...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٧ ] [ ۸:۳۱ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

جهان جادویی است

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٧ ] [ ۱:٤۸ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

توی روزهایم قدم بزن...

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٥ ] [ ۸:۱٠ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]
[ ۱۳٩٤/۸/٤ ] [ ٧:٢٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

زبان دارد مگر روز؟

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢ ] [ ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

جز خاطره
هرکه رفت بازنیامد ...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/۸/٢ ] [ ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

پنه لوپه فراموشی گرفته است

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/۳٠ ] [ ٧:۳۳ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

شرح تو...


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢٧ ] [ ۸:۳٥ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

شبیه سکونت دائم مجسمه بر میدان،

شبیه سکونت دائم غصه بر دل شده ام...

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢٦ ] [ ٦:۳٥ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

قلبم چند برابر می زند،

قلبت تو چند برابر نمی شود...!!!

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢٥ ] [ ٧:٤٤ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

سیاه چاله های کشف نشده،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢۳ ] [ ٤:٠٠ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

شعرهایم بودنشان را مدیون نبودن تو هستند...

.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢٢ ] [ ٩:۳٥ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

روزه ی اندوه و موسیقی گرفته ام.

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ٥:٥٤ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

تب می کنم هرشب،


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢۱ ] [ ۸:٤٥ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

خستگی همیشه به کوه کندن نیست،

خستگی گاهی همین آخرین جرعه های امید است...

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢٠ ] [ ٧:٥٢ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

هوس کرده ام...زنگ بزنم

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/٢٠ ] [ ٩:٥٩ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

این باران نیست که می بارد

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/۱٧ ] [ ۳:۱٢ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

دستی به شانه ام نمی زند،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/۱٦ ] [ ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

هوا سرد شده است...

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/۱٥ ] [ ۳:۳٠ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

در حول و حوش قصه روشنایی های من،

در آن سوی شب آرام مردمان شهر،

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/۱٥ ] [ ٩:٥٦ ‎ق.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]

ما دیر به دنیا آمده ایم که زود به زود خسته می شویم!

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٤/٧/۱۳ ] [ ۸:۳۳ ‎ب.ظ ] [ چله نشین ] [ نظرات () ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

ساکن تهران، اما دختر کارونم ، زاده ی سرزمین طلای سیاه، فرزند خاک داغ جنوب و زلال نیلگون خلیج همیشه فارس . متولد شب یلدا هستم، اما از زمستان و سپیدی پر اغراقش بیزارم!!!من کودکی هستم که تمام دنیا برای بزرگ شدنم دست به دعا برداشته اند. من از تبار غربتم، از آرزوهای محال، خدا کند که بدانی چقدر محتاج است نگاه خسته من به دعای چشمانت!!!
صفحات دیگر
امکانات وب