چله نشین

تو از رنج های من برای فراموش کردنت چیزی نمی دانی...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٢/٧ساعت ٦:۱٧ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

ای از یاد برده مرا...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱۱/۱٧ساعت ٦:٠۳ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

حق دهید به من آقای مخاطب خاص...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

حیف...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱۱/٥ساعت ٤:٠٩ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

مدتی ست نیستی تار و پود...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢۸ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

به سر نمی رسد

قصه ی "من" و چشم های "تو"


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢٧ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

مشکل از جمعه و پیشانی خط خطی اش نیست،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢٤ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

و اما حقیقت...!!!!!!!!!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢٤ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

تا خورشید هست، می خواهم از کوچه تان رد شوم هر روز...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢۱ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

داری در مه گم می شوی،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢٠ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

چه خوب است شنیدم چشم هایت را خاص ترین مخاطب من...

از دوردست ترین دوردست ها...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢٠ساعت ٢:۱۱ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

باید نباشی شاید...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱٩ساعت ۱٠:٤٥ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

یک نفر،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱٥ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

اهل دل نبودم که عشق آشنا بداند مرا...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱٤ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

 

آنچه که دیگران در مورد من می گویند:

پارمیس خواهر زاده نازنینم که الهی دورش بگررررررررررررردم می گهقلبماچبغل:خاله جاااااااااان،تو بهترین دوست منی!!!

مانی  عزیزم می گهماچ: خاله جان خیلی دوستت دارم، خیلی باحالی!!!

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱۳ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

سعی نکن متفاوت باشی !!!

 
 

ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱۳ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

در من زنی، دل نیست در دلش...

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱۱ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

باید که زن نمی بودم


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱٠ساعت ٤:٢٥ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

اصلا چه معنی دارد؟.....


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٩ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

هنوز گذشت سالها، نبودنت را برای من کمرنگ نکرده است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٧ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

خانم همکار ناراحت شد.

چرا ناراحت شد؟

نمی دانم؟

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٥ساعت ٩:۱٢ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

 اهل نگاه بودم،

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٤ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

من دوباره متولد شده ام

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/۱ساعت ۱٠:٥٠ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

پاییز که می شود


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۳٠ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

می گویند آدم های هم فرکانس یکدیگر را پیدا می کنند،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢۸ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

ساعت یازده  و چهل دقیقه شنبه شب به وقت تهران

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢۸ساعت ٢:۳٦ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

عشق اگر در حرف می ماند،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢٦ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان می مانی...!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢٥ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

دستم به نوشتن نمی رود

اما دلم می خواهد تو را بنویسد


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢۳ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

پیشونی نوشتم را با قدم هایت عوض می کنم،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢٠ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

فراموش می شوم...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢٠ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

کنار کیوسک روزنامه فروشی که پیاده می شوی، بوی تند قهوه است که پیرمرد درون آسیاب ریخته و چنان هوش از سرت می برد که گویی تمام رازهای دنیا را می توانی در یک فنجانش بازنمایی کنی.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱۸ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

ساعت 6:40 صبح است.

تازه به دفتر کارم رسیده ام...

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٦ساعت ٧:۱۱ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

هیچ اضطرابی ندارم مخاطبم...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٥ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

گاهی فکر می کنم چرا آدم ها اینقدر خود را به دکتر ها و داروها می سپارند تا بچه دار شوند؟


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٥ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

فرق است بین داستان لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٤ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

شکوه ات،

اپراهای موتزارت را از گنجینه های تاریخ بیرون می کشد،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٢ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

سالها پیش آنقدر از فشارهای پروژه و دشوار بودن تولید نرم افزار در ایران خسته شده بودم که با یکی از دوستان هم دانشگاهی تصمیم گرفتیم یک شغل شرافتمندانه انتخاب کنیم!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٢ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

1- این بستگی دارد به . . . یعنی: جواب سئوال شما را نمی‌دانم!

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٢ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

نوشتن یک جورهایی آدم را آرام می کند،

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱٠ساعت ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

مرا ببخش.

من از جنس تو نیستم، تو نیز نه از جنس من!

 


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٤ساعت ٥:۱٩ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

درست پیش نرفت...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/٢ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

باورش کمی سخت است،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٩/۱ساعت ۱:٢٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

به خاطر مردم است که می گویم!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۳٠ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

من عادت کرده ام،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢٩ساعت ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

از این عصر خسته ام...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢٧ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

همیشه از یک سوی خیالم نمی آیی...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢٤ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

از یک جایی به بعد،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢۳ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

و آفتاب با آن صبر بلندش کنج حیاط نشست.


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢۳ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

شما زن ها را نمی شناسید!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢۱ساعت ۱٠:۳۸ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

قراری نیست برای بی قراری من،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢٠ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

جسارت می خواهد!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۱۸ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

یک دوست داشتن هایی هست


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۱٧ساعت ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

من همان کسی بودم که جسارتم  زندگی ام را نجات داد!!!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۱٦ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

یک حرف هایی خیلی درد دارند،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۱٤ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

باران که می آید،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۱۳ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

دیوانه نمی گوید دوستت دارم


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۱٠ساعت ٤:٥۸ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

پاییز آمده


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٩ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

دلم می خواست در عصر دیگری دوستت می داشتم،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/۸ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

حواسم به مسیر نبوده است،

ببخشید که اینگونه شد...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٤ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

جانا...!

مرد روزهای گذشته ی نه چندان دورم...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٤ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

نمی شد که تا ابد


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/٢۸ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

در من کسی هست که می نویسد...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/٥ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

جانا


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/٢/۱٢ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

لبخند نمی زنی


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/٢۳ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

تب کرده تمام دنیا...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٥/۱/۱٧ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

در شب های خوشبختی تو، سهم من تنهایی است...


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٤/۱۱/۱٧ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

نگران چیزی نیستم!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٤/۱۱/۳ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()

نمی دانی... تو نمی دانی!


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٤/۱٠/۳٠ساعت ۱۱:٥٢ ‎ق.ظ توسط چله نشین نظرات ()

من را از هر طرف که ببینی،


ادامه مطلب
نوشته شده در ۱۳٩٤/۱٠/٢٤ساعت ٢:۱۸ ‎ب.ظ توسط چله نشین نظرات ()


Design By : Pichak